Energy Solutions

  • Pomogliśmy klientowi zrobić nowy krok na przód. Kierowaliśmy się przesłaniem, że warto celować w dobrą energię do współpracy. I wykorzystaliśmy to optymalnie.

  • Pracę rozpoczęliśmy od przeprowadzenia badania rynku i konkurencji w sektorach, w których klient funkcjonuje. Dzięki temu określiliśmy nowy zakres oferowanych usług firmy, wyznaczając 3 charakterystyczne domeny jej działalności. Ważnym elementem projektowania strategii było również nadanie odpowiednich ram ofertom dedykowanym dla wybranych obszarów gospodarki.

  • Udało się nam zbudować czytelny przekaz dla komunikacji, który jasno określił dla kogo oraz co firma oferuje. Całość spiął nowy claim określający jej profil działalności.